event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w Konferencji:

Ochrona przed porażeniem i przed przepięciami
w sieciach elektroenergetycznych 

29-30 listopada 2023 r., Wisła (Hotel Gołębiewski)

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, biur projektowych, wykonawców oraz producentów związanych z tematem konferencji.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: 

 1. Nowe Zasady ochrony przed porażeniem i przed przepięciami Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. 
  Projektowanie, budowa i wykonawstwo na podstawie nowych Zasad.
 2. Zespolona Instalacja Uziemiająca
 3. Budowa i konfiguracja układów uziomowych
 4. Pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem do 1 kV
 5. Pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem powyżej 1 kV
 6. Przyrządy pomiarowe
 7. Metody pomiarowe
 8. Pomiary napięć dotykowych rażeniowych i spodziewanych
 9. Protokołowanie sprawdzenia skuteczności ochrony przed porażeniem do 1 kV
 10. Protokołowanie sprawdzenia skuteczności ochrony przed porażeniem powyżej 1 kV
 11. Przypadki szczególne w zakresie kryteriów akceptacji skuteczności ochrony przed porażeniem
 12. Uwzględnienie ryzyka w ochronie przed porażeniem
 13. Obszary częstego przebywania ludzi
 14. Kompetencje uczestników procesu oceny skuteczności ochrony przed porażeniem
 15. Ochrona przed przepięciami

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!